Nasze projekty

Inicjatywy zrealizowane

w ramach Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych

Według założeń interdyscyplinarny zespół będzie służył koordynacji badań i przedsięwzięć organizacyjnych. Poprzez wzajemne konsultacje (efekt synergii) chcemy doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu.

    img06

    Konferencja

    Wrocław, X.2017 Zobacz